Radikal Medikal Hasta Yatakları

Hastalık hepimizin başına en son gelsin istediğimiz şeydir. Hastalık ve hastalık süreci hastanın ve hasta yakınlarının çok zor bir zamanın içinde hapsolmasıdır. Bu süreci kolaylaştıracak her ayrıntıyı imkanlar ölçüsünde değerlendirmek hep hastanın ve yakınının istediğidir. Bu istek kurumsal bir istekdir de aynı zamanda. Örneğin bir hastane yöneticisi ve ya işletmecisi ağırladıkları her hastayı en iyi olanaklarda misafir etmek ister ve hastanın zor günlerinde tüm faktörleri güzelleştirmeye çalışır. Bu başlık önemli bir konu olum hastalık için uygulanan tedaviye bu tür girişimler ile verilen destek iyileşme sürecini de olumlu yönde etkiliyor ve tüm araştırmalar bu sonuçta birleşiyor.
Bu yazımızda hasta yatakları ve hasta karyolası üzerine değineceğiz. Hastanın uzun ya da kısa süre olarak yatmak zorunda kalacağı yatağın rahat olması oldukça önemli. Hasta karyolası tercih edilirken artık eski tek düze olan düzenden uzaklaşıldı ve yeni hasta karyolaları ve yatakları bir çok fonksiyon ile hasta ve hasta yakınına kolaylık konfor ve sağlık sunuyor.
Yatakların işlevsel olarak her geçen gün gelişim göstermesi ile çok özel durumda olan hastaların bile hiç incinmeden hasta yatağından kalkıp yatması oldukça kolaydır. Örneğin kalkaması çok zor olan bir hastanın kumanda edilebilir bir yatak ile yemek pozizyonuna geçmesi oldukça kolaydır bu hasta, hasta yakını doktor ve hastane personeli için bile oldukça önemli bir kolaylıktır ama her şeyden önemli hasta sağlığı için pozitif faydası çoktur.
Hastane yöneticileri, işletmecileri ve ya ev de bakım gerekliliği olan bir hasta için oldukça çeşitli hasta karyola ve hasta yatakları mevcuttur. Bu yatakları üreten firma sayısı pek az değil ama kaliteli iş çıkaran firmalar arasında fiyat politikası ile çok öne çıkan Radikal Medikal Hasta Yatakları firması farkını gösteriyor ve hizmet ve kalitesiyle göz doldurmayı başarıyor.

İmplantın Aşamaları

Ağzında diş eksikliğinden dolayı implant yaptırmak isteyen birçok hasta, implant ne kadar sürede biter, acı verir mi, implantın aşamaları nelerdir gibi sorularla diş hekimlerinin kapısını aşındırmaktadır. Önceleri bir diş eksikliği ihtiyacını gidermek amacı ile köprü protez uygulamasına alternatif olarak geliştirilen implant, titanyum maddesinden yapılan suni diş kökünün çene kemiğine yerleştirilmesi ile başlanır. Çiviye benzer girintili çıkıntılı özelliği ile kemiğe sabit bir şekilde yerleştirilen implant, çene kemiği ile uyumu sağlandıktan sonra doğal görünümlü bir diş haline getirilir. İmplantın ağız içindeki yerine göre, yeme içme fonksiyonundan dolayı maruz kalacağı bası şiddetine göre farklı incelik ya da kalınlıkta olabilir. Bu nedenle çene kemiği ile uyumu da iki ay ile altı ay arasında değişiklik gösterebilmektedir.
Çene kemiği ile uyumu tamamen sağlandıktan sonra ağız içinde kalan kısmı, protez diş ile tamamlanır. Önceleri birkaç renk seçeneği bulunan protez dişin günümüzde birçok renk seçeneği bulunmaktadır. estetik amaçlı doğal durması için hastanın diş renginin tonuna göre seçilen protez dişler sayesinde de implant doğal dişten farklı durmamaktadır. Üstelik tekniğine göre, ustaca yapılmış bir implant dişi ömür boyu kullanılabilir özelliktedir. İmplantı yaptırmadan implantın aşamaları ile ilgili bilgileri gerek internetteki faydalı videolardan gerekse hekiminizden öğrenebilirsiniz. Dişlerin düzenli olarak fırçalanması ve ağız temizliği de kullandığınız dişlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasına yardımcı olacaktır. Yazının devamı ve implant fiyatları öğrenmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: http://www.implantdental.gen.tr/implant-fiyatlari.html

Lupus Hastalığı

Lupus Nedir?

Sistemik lupus eritematoz (kısaca lupus olarak adlandırılır); immün sistemin kendi doku ve organlarını hedef alarak savaştığı, kronik inflamatuar bir hastalıktır. Lupus, cilt, böbrekler, kan hücreleri, beyin, kalp ve akciğerler dahil bir çok organ ve sistemi tutabilir. Lupusta birçok organ ve sisteme ait tutulum belirtileri olabileceğinden teşhis edilmesi zor olabilir. Çok geniş spektrumda birçok şikayet ve bulguya neden olduğu ve birçok hastalığı taklit edebileceğinden; doktorlar tarafından lupus “büyük taklitçi” olarak da adlandırılır. Lupusun en ayırt edici bulgusu, yüzde burundan yanaklara doğru uzanan kelebek tarzındaki cilt döküntüsüdür (malar raş); bu çoğunlukla olmakla birlikte, her lupusluda bulunmayabilir. Hastaların çoğunda halsizlik, cilt döküntüsü, artrit ve ateş bulunur. Özetle lupusun genel özellikleri:

 • Hastalık hafiften şiddetliye doğru değişen alevlenmelerle seyreder.
 • Kadınlar erkeklere göre 9-10 kat daha fazla etkilenir.
 • Tedavi tutulumun yerine ve şiddetine göre değişir
 • Lupus her kişide farklı tutulum özellikleri göster
 • Lupus, tedaviyle tamamen yok edilemez. Ancak ilaç tedavisiyle hastalığı kontrol altına almak, doku ve organ hasarını önlemek mümkündür.

Lupusun Nedenleri Nelerdir?

İmmün sistem (bağışıklık sistemi), vücudumuzun savunma sistemidir. Bazı proteinler üreterek (immünglobulin gibi) veya hücreleri aracılığıyla, bizi yabancı mikroplar ve kanserden korur. Lupusta, immün sistem sapkınlık gösterir, vücudun kendi hücresel yapılarına karşı savaş açmasıyla birçok organ ve sisteme ait inflamasyon (iltihap) ve buna bağlı hasar ortaya çıkar. Buna neyin neden olduğu bilinmiyor. Ancak, tüm otoimmün sistemik bağ dokusu hastalıklarında olduğu gibi lupusda da, kişinin uygun genetik yapısıyla birlikte, çevresel faktörlerin (enfeksiyonlar, güneş ışığı, ilaçlar, toksinler vs.) etkileşimi sonucunda anormal immün yanıtın oluştuğudur.

Lupus Kimi Tutar?

Lupus, her yaşta görülebilse de genellikle, 20’li ve 30’lu yaşlarda başlar. Kadınlarda, erkeklerden 10 kat daha fazladır. Hastalık tüm ırklarda görülse de, siyahlarda, Hispaniklerde ve Asyalılarda daha fazladır ve daha ciddi seyirlidir.

Lupusun Belirtileri Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir?

Lupusu teşhis etmek zor olabilir. Çoğu kez lupusa özgü olmayan ateş, halsizlik, kilo kaybı, saç dökülmesi, karın ağrısı, kansızlık, el ve ayak eklemlerinde ağrı, bazen gebelik kayıpları gibi çok geniş yelpazede ve farklı yakınmalar vardır.

 • Döküntüler-burundan yanaklara doğru yayılan kelebek tarzında cilt döküntüsünün olması (malar raş), güneş ışığı ile ciltte döküntü (fotosensitivite), diskoid döküntü, yaygın eritemli cilt döküntüleri,
 • Raynoud fenomeni (soğuk veya stres altında el ve ayak parmakları gibi vücudun uç noktalarında gelişen solukluk, morarma ve sonra kızarmayla giden bir damarsal bozukluk durumu),
 • Ağız içinde yaralar,
 • Artritler; özellikle küçük eklemlerde sabah tutukluğu ve eklemlerde ağrı, şişme veya artropati (Jacood artropatisi),
 • Akciğer ve kalp zarında inflamasyona bağlı sıvı artışı (plörezi, perikardit); nefes alıp vermekle veya devamlılık gösteren göğüs ağrısı.
 • Böbrek; idrarda kan veya protein bulunması veya böbrek fonksiyonunda bozukluk, ödem gelişmesi.
 • Nörolojik problemler; nöbet, inme (felç) veya psikoz gibi.
 • Anormal kan testleri: kan hücrelerinde azalma (eritrosit, trombosit, lökosit, lenfosit), anti-nükleer antikor (ANA) pozitifliği, anti-dsDNA, anti-Sm, anti-fosfolipid antikor veya yalancı sifiliz testi pozitifliği.

Antifosfolipid antikorları; tekrarlayan gebelik kayıpları ve/veya damarlarda pıhtılaşmayla giden bir sendromda bulunan antikorlardır. Lupuslu hastalarda bu antikorların bulunması, hem lupus tanısına yardımcı hem de beraberinde antifosfolipid sendromunun da eşlik edip etmediğini göstermek açısından önemlidir.

Laboratuvar Testleri:

Tam kan sayımı, retikülosit sayımı, laktat dehidrogenaz, direkt ve indirekt coombs testi, idrarda protein (24 saatlik idrarda 500mg ve üzerinde olması) ve idrarda aktif hücresel silendirler (eritrosit ve lökosit silendirleri), ANA, anti-dsDNA, anti-Sm, antifosfolipid antikorları, kompleman seviyeleri gibi ilk planda yapılacak testlere ilaveten gerekirse tutulan organ ve dokulara yönelik; böbrek biyopsisi, beyin görüntülemeleri gibi ileri incelemeler de yapılabilir.

Lupusun Tedavisi:

Lupusu, tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yok. Fakat, tedaviyle büyük ölçüde iyileşme sağlanır. Lupus, her hastada benzer şekilde seyretmez. Hastaların bir kısmında hafif cilt ve eklem tutulumlarıyla seyrederken, bazısında şiddetli organ ve sistem tutulumlarıyla gidebilir. Bu nedenle hastaya özel, adete bir terzi titizliğinde tedavinin düzenlenmesi gerekir.

 • -Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (naproksen, diklofenak, ibuprofen, indometazin gibi); ağrı, ateş, ve eklem inflamasyonuna yönelik kullanılabilir. Mide kanaması, böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi yan etkilerine dikkat edilmeli; özellikle lupus hastası, doktor reçete etmedikçe bu ilaçları kullanmamalı.
 • -Anti-malariyal (sıtma) ilaçlar; hidroksiklorakin (plaquanil), lupusa bağlı halsizlik, döküntü, eklem ağrıları ve ağız yaralarına iyi gelir. Anormal kan pıhtılaşmasını önleyebilir. Hemen her lupuslu hastanın engel bir durum olmadıkça kullanması önerilir.
 • -Kortikosteroidler; şiddetli veya hayatı tehdit edici tutulumları olan lupuslu hastalarda (böbrek, akciğer, kalp, kan ve santral sinir sistemi gibi), daha güçlü tedaviler başlamak gerekir. Bu nedenle erken dönemde hızlı ve güçlü etkilerinden dolayı yüksek doz kortikosteroid tedavi, bu hastalarda tercih edilir. Hastalığın seyrine göre, daha düşük ve orta dozlarda da kullanılabilir.
 • İmmünsüpresif ilaçlar; immün sistemi baskılayarak hastalığın kontrol altına alınmasını sağlarlar. Bunlar; azathioprin (imuran), siklofosfamid (endoksan), sikloporin ve mikofenolat mofetil’dir.
 • -Biyolojik tedaviler; yalnızca belimumab (benlysta), FDA (Food and Drug Administration) tarafından bazı lupuslu hastalarda kullanım onayı vardır. FDA onayı olmamakla birlikte, dirençli lupus vakalarında rituximab, kullanılabilir.

Her tedavinin risk ve faydaları vardır. Bu nedenle fayda zarar oranları düşünülerek, ilgili uzman hekim tarafından tedavi planı yapılır.

Lupuslu Hastaya Öneriler:

 • Güneşten korunun, Ultraviyole ışığı hastalığın cilt bulgularını aktive edeceğinden, güneş koruyucu kıyafetler, kremler, gözlük ve şapka kullanılması önerilir.
 • Yeterince dinlenin, uykunuzu alın ve düzenli, zorlayıcı olmayan egzersizler yapın.
 • Sağlıklı beslenin. Omega-3 yağ asitlerinden zengin (balık) beslenme veya balık yağı takviyelerinin, lupusta faydalı olduğu gösterilmiştir.
 • Vitamin D desteği de lupusta faydalıdır.
 • Lupusla yaşamanın getirdiği zorluklar; depresyon, ankisiyete, stres ve geleceğe dair düşük benlik kaygılarını da beraberine getirir. Lupusla başa çıkabilmek için:
 • Hayattan kopmayın. Hastalığınız hakkında bilgi edinin ancak, internet ortamında araştırma yaparken, bilgi kirliliğine veya gereksiz korkulara kapılmayın. Romatoloji doktorunuza soru sormaktan çekinmeyin; çünkü sizdeki tutulumu en iyi o bildiğinden, en sağlıklı bilgiyi de yine ondan alabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve ailenizle konuşarak, onların da hastalığınız hakkında bilgi sahibi olmalarını; böylece iyi ve kötü günlerinizi anlamalarını, paylaşımlarını sağlayabilirsiniz.
 • Kendinize zaman ayırın; kitap okuma, müzik, yoga veya sizi rahatlatacak aktivitelerde bulunun.
 • Hastalığınızla ilgili oluşturulmuş destek gruplarına ulaşarak, aynı hastalığa sahip kişilerle tanışın ve onların hikayelerini, duygularını ve baş etme yollarını öğrenin ve sizinkileri paylaşın. Hastalığınızla barışık olun ve onunla yaşamayı öğrenin. Sizinle aynı hastalığa sahip milyonlarca insan olduğunu unutmayın.

lupus-malar-ras-1

Malar Raş

lupus-subakut-kutanoz-lupusa-ait-cilt-dokuntusu-1

Subakut Kütanöz Lupusa Ait Cilt Döküntüsü
lupus-lupuslu-hastada-jacood-artropatisi-1
Lupuslu Bir Hastada Jacood Artropatisi

Panik atak nasıl anlaşılır

Panik atak mı yoksa sadece kaygı mı yaşadığımı nasıl ayırt ederim?

Eğer beklenmedik bir şekilde şiddetli kaygı yaşıyor ve bunu bir türlü kontrol edemiyorsan, kaygıyla birlikte aklına ölmek veya bayılmak üzere olduğun gibi düşünceler geliyorsa, büyük olasılıkla panik atak yaşıyorsun. Bunu bir kez yaşadıktan sonra sürekli olarak bir sonraki atağın gelmesinden korkmaya başladıysan, gündelik hayatın gittikçe kısıtlanıyor ve iş yaşamını da olumsuz etkiliyorsa, bu konuda vakit geçirmeden bir uzmana danışmalısın. Ancak bu tür belirtiler yaşamıyorsan, sıkıntını günlük hayatın ve iş hayatının stresine bağlı olarak yaşadığın endişe ve korkular olarak düşünebilirsin.

Bu Yıl Sevgilinize Romantik Bir Hediye Seçin!

243153_vmrmofe7oh2mpu3nk0ara4i

2017’yi karşılamaya çok az bir zaman kala, biz insanoğlunu panikleten yegane durumlardan biri, “Doğru yılbaşı hediye seçimidir”. Hediye almak o kadar kolay bir şey değil. Hem bütçenize hem de aldığınız kişiye uygun hediyeyi bulmak için gerçekten kafa yormak ve çaba harcamak gerekir. Üstelik Sevgili için hediye alacak iseniz; ilişkinin derecesi, süresi de hediye seçiminde rol oynar. Sevgiliye yılbaşı hediyesi için sizlere birkaç önerimiz olacak. Yeni ilişikler için sevgilinizin özel zevklerini biliyorsanız işiniz daha kolay. Sportif biri mi, yoksa klasik mi? En iyisi klişe yılbaşı hediyelerinden vazgeçmemektir. Yani süveter, atkı, eldiven gibi… Sadece tarzı ve yaşı hediye seçiminizi etkiler, gerisi kolay. Sevgiliniz ile ilişkinin 1 yılı geçmiş ise artık karşınızdakini tanıyorsunuzdur. Hediye vermeye ve almaya ne kadar önem verdiğini de biliyorsunuzdur. Hem bütçenize uygun hem de karşınızdakinin zevkine uygun bir yılbaşı hediyesi seçmeniz daha kolay. İhtiyacı olduğunu bildiğiniz bir şey de seçebilirsiniz. 3 yılı geçkin ilişkilerde; yaratıcılığınızı konuşturmak en iyisi. Kendisini özel hissettirecek, sizi hatırlatacak bir hediye vermeniz ilişkinin açısından da iyi olur. 5 yıl ve daha uzun süre geçmiş ise; uzun ilişkilerde baş başa geçirilen romantik zamanların, tatillerin özellikle de çocuğunuz varsa yerini hiçbir şey tutamaz. Üç günlüğüne bir spa’ya kaçmak, yurt dışına gitmek gibi alternatifler yılbaşı bahanesiyle romantizme tat katar. Ertelediğiniz bir şeyi yapmak için ortam yaratmak en güzel romantik yılbaşı hediyeleri arasında yerini alır. Her zaman, her durumda verilebilecek hediyeler arasında ise kazak, ceket, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyaları. Tavla, satranç gibi tasarım olarak biraz seçici davrandığınız oyunlar ve cüzdan, kravat iğnesi gibi aksesuarlar her zaman beğenilir. Özetle yılbaşı hediyelerinin herkes özel olmasını ister ama bunun için illa çok para harcamanız gerekmiyor ve romantik hediyeler her zaman eşinizi şımartmaya yetecektir.

 

Sevgilinize romantik bir hediye seçmeniz için tüyolardan sonra. Sıra geldi hediyeyi nereden alacağınıza… Bol çeşit ve ekonomik kolaylıkları sayesinde hediye sitelerini öneriyorum. Örneğin SevgiliKitabi.com hediyelik ve hatıralık baskılı ürünler tasarlayıp, satın alabileceğiniz bir web sitesidir. Sevgili kitaplarından foto kitaplara, foto takvimlerden sevgili tişörtlerine, davetiyelere kadar geniş bir ürün yelpazesi sayesinde doğum günü, yıldönümü, sevgililer günü, yılbaşı hediyeleri bulabilirsiniz. Yılbaşında sevdiğiniz insana farklı bir hediye vermek istiyorsanız en doğru adrestesiniz.

 

Doğum Sonrası Cinsel İsteksizliklerinin Çözümleri

337490-237360-bayan-azdirici-damla

Herkesin bildiği üzere doğum yapmış bayanlarda erkeklere karşı cinsel isteksizlik problemleri meydana gelmektedir. Bu durum kimi bayanlarda kısa sürse de bazı kadınların cinsel isteksizlik problemleri uzun yıllar devam etmektedir. Hormonel dengenin yeniden düzene girmesindeki süreçten kaynaklı olan bu cinsel isteksizliğin çözümü için bilim insanları uzun yıllardır arayış içerisindeler.

Çareleri bilimsel kaynaklardan aramak yerine içine kapanan bayanlardaki isteksizlikler gün geçtikçe artış gösterir ve erkekleri ihmal etmeye başlarlar. İhmallerin neticesinde de erkekler cinsel arzularını eşleri yerine dışarda aramaya başlarlar ve evliliklerinin temelleri sarsılmaya başlar. Bu süreç de uzadığı zaman maalesef evlilikler sonlandırılmaktadır.

Bu ciddi problemi göz ardı edemeyen bilim insanları bayanlardaki cinsel isteksizliğin temellerini araştırdılar ve doğumdan sonra cinsellik hormonlarının salgı dengesinin değiştiğini fark ettiler. Bilindiği üzere sebebi bulmak sonuca ulaşmanın en kolay yöntemiydi ve hemen cinsel hormonları düzene koyan ve eskisinden de üst düzeye çıkarta bilen bayan istek artırıcı damlaları ürettiler.

Bayan İstek Artırıcılar

Bayan istek artırıcı damlalar her ne kadar doğum sonrası bayanların dengesine ulaşması için üretilmiş olsa da, birçok ülkede bayan azdırıcı olarak satılarak, amacının dışında kullanılmaktadır. Bayan azdırıcı olarak kullanılması doğru fakat, bayanın haberi olmadan bayan ile cinsel birliktelik kurmak isteyen erkekler tarafından çok popüler ürünler olmayı başardı.

Ülkemizde yapılan azdırıcı ürünlerin kullanım alanı araştırmasına göre, cinsel isteksizlik yaşayıp azdırıcı damla kullanan bayanların oranı %23 iken, bayanı azdırmak için erkekler tarafından kullanım oranı ise %77 olarak kayıtlara geçti.

Bu alanda olan aşırı rağbeti fırsat bilen bazı firmalar da vakit kaybetmeden boş ürünleri bayan azdırmaya yardımcı ürünler olarak da pazara sundu. Bundan dolayı alınan ürünün bakanlık onayının olmasına mutlaka özen göstermenizi rica ediyoruz.

Peki gerçekten amacı doğrultusunda üretilmiş olan bayan azdırıcı ilaçlar hangileridir ve nerelerden temin edilebilir?

Araştırmalarımıza göre kadın azdırıcılar isimli internet portalında Musele isimli en iyi azdırıcı damla satışı gerçekleştiriliyor. Ürünün fiyatı kargo dahil 39 TL olarak görülüyor. Ayrıca site içerisinde yapılan alışverişlerinizde firma kapıda ödeme imkanını da müşterilerine sunmaktadır.

Site içerisinde yer alan telefon numaralarından sipariş verebileceğiniz gibi bayan azdırıcı damla siparişinizi http://www.bayaniazdiricidamla.com/bayan-azdirici-siparisi.html adresinden direkt olarak internet sayfasından da verebiliyorsunuz.

Müşterilerinin akıllarına takılan konuları yazışma ile sunmasını amaçlayan canlı destek bölümünü de günün 18 saati hizmet vermektedir.

Forma tasarla platformunu deneyin

untitled-1

Spor yapmak insanın sağlını koruduğu gibi;  hayatlarımızın güzelleşmesini sağlar. Spor denince akla artık fitness salonları gelmekte. Nitekim fitness salonları genellikle sıkıcı ve kapalı ortam oldukları için kişinin bu sporu erken bırakmasına neden oluyor. Hal böyleyken size tavsiyemiz bireysel sporlardan çok takım sporları olacak. Takım sporlarından en meşhuru tabii ki futbol olmakla beraber, size önereceğimiz iş arkadaşlarınızla veya tanıdıklarınızla yapacağınız halı saha maçları olacak. Takımınızla beraber yaptıracağınız forma ile bu sporu turnuvalara bile taşıyabilirsiniz. Forma yaptırmayı basitleştiren internet servislerinin de çoğalması ile takım ruhunu sahaya tamamıyla yansıtabilirsiniz. Bunlardan en çok bilineni olan www.formayaptirma.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

Diğer bir tavsiyemiz ise basketbol olacaktır. Artık her mahalle arasında basketbol sahaları bulunmakta. Okulların bahçelerinin hepsinde de mevcut. Çevrenizdekiler ile oluşturacağınız basketbol takımı ile turnuvalara bile girebilirsiniz. Bunun için takımınızı kurduktan sonra basketbol  formalarınızı ayarlamak olacaktır. İsterseniz genel tarzda basketbol formalarını isterseniz yeni trend NBA formlarını seçebilirsiniz. Böylece hayatınıza yeni bir hobi katmış olacaksınız.

Forma seçmekte zorlananlar askerliklerini hatırlayacak olurlarsa tezkere zamanlarında yaptırdıkları tezkere formalarını akıllarına getirsinler. Tezkere formalarında tezkere sözleri mevcuttu ve kişinin askerliği hakkında bir takım bilgiler vardı. Olmazsa olmaz ayyıldızlı bayrağımız olurdu.

Lipo magnet nasıl kullanılmalı? Lipomagnet nasıl zayıflatır?

323350-237360-lipo-magnetLipo magnet, zayıflama hapı olarak geliştirilmiş olsa da diyetlere destekleyici besin olarak da birçok kişi tarafından menülere eklenmektedir. Bu sayede çok yönlü bir takviye besin olduğunu söylememiz normal olur. Faydalarından kısaca bahsedersek, vücutta ödem oluşmasını önleyerek kolesterol gibi zararlı etkenlerin oluşmasını engeller. Ayrıca yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır ve kullanan kişiye gün içerisinde enerji ve dinçlik hissi verir.

Üretildiği tarihten itibaren pek çok kişi tarafından kullanılmış ve herhangi bir yan etkisine rastlanılmamıştır. Bu noktada yan etkiden bahsetmişken tamamen doğal içeriklerden oluşmuş olsa da özel durumları olan kişilerin doktor kontrolünde kullanılması önerilmektedir(herhangi bir alerjik rahatsızlık ya da hamilelik gibi özel durumlar için). %100 doğal bitkisel özelerden oluşmuş olsa da bu söylediklerimize de en azından sağlığınız için dikkat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca yan etki göstermemesi açsından orijinal lipo magnet satın almaya da özellikle dikkat etmelisiniz. Piyasada sahte ürünlerin gezdiğinden bahsetmemiz gerekir. Bu sebeple ürün alırken çok dikkatli olmalı ve gerektiği kadar araştırma yapmalısınız. Hadi hep birlikte ‘Orijinal ürünü nasıl ayırt edebilirim?’ sorusuna cevap arayalım. Öncelikle ürün siparişi vermeden kesinlikle sizden önce bu ürünü alıp ürün hakkında yorum yapanların sayfaları araştırılmalıdır. Piyasada pek çok dolandırıcı olduğundan bu yöntem sizlere büyük katkı sağlayacaktır. Peki nasıl? Öncelikle ürünün orijinalini bulabileceğini satış noktaları ve siteleri sizlere önereceklerdir. Ayrıca sipariş verdiğiniz ürün paketi içerisinde nasıl bir ürünün sizi beklediğini ayrıntılı bir şekilde anlatacaklardır. Ayrıca gün gün orijinal lipo magnet kullananların vücutlarında yaşadıkları değişimleri de yakından takip etme imkanı bulacaksınız. Kullanıcı yorumlarının takibi dışında ürün siparişi verdiğinizde de dikkat etmeniz gereken bir kaç küçük ayrıntı mevcut. İlk olarak ürün üzerinde hologram kodunu görmelisiniz. Bu kod orijinal ürünlerin kontrolünün sağlanmasında en önemli yoldur. Ürünün kutusu üzerinde bulunan orijinal ürün denetim sitesine girmeniz ve aldığınız ürünün orijinalliğini kontrol etmelisiniz. Bu sayede en önemli aşamayı geçmiş olursunuz. Bunların dışında aldığını ürünün kesinlikle faturası ile birlikte geldiğinden emin olunuz. Faturasız ürünler herhangi bir sorun yaşandığında hakkınızı arama yoluna gittiğinizde sizlere sıkıntı çıkaracaktır. Bu noktaya da özellikle dikkat ederek orijinal satış yapan resmi sitelerden alışveriş yapmaya dikkat ediniz.

Ürünün ülkemizdeki piyasa fiyatı bir kutu için 79 TL’dir. Farklı rakamlarla karşılaştığınızda orijinal ürün fiyatının bu olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Herhangi bir şekilde farklı fiyatla karşınıza çıkanları dikkate almayınız.

Ayrıca  https://www.orijinallipomagnet.com/lipo-magnet-nasil-kullanilir/ sorusuna da yanıt vermemiz gerekirse ilk olarak günde 2 lipo tablet kullanmanız önerilmektedir. Sabah ve akşam yemeklerden önce birer tablet olarak kullanmalısınız. Kullanılışı da oldukça basit olmakla birlikte içerisinde ılık su bulunan bir bardağa bir tane suda eriyebilen tableti atmanız ve erimesini beklemeniz yeterlidir. Daha sonra kullanıma hazır olacaktır. Bu noktada da son olarak ‘lipo mahnet nasıl kullanılır’ sorusuna yanıt bulmuş olduk.

Beylikdüzü Temizlik Şirketi

Beylikdüzü’nde yaşıyorsanız ve temizlik konusunda destek almak istiyorsanız Beylikdüzü Temizlik Şirketi olarak sizlere Pestvet güvencesiyle kaliteli temizlik hizmetleri sunmaktayız.İster eşyalı ,isterseniz boş daireniz veya işyerleriniz için  sorumluluk sahibi temizlik şirketlerinden olan firmamız sizlere kaliteli ve güvenle destek olmaktadır.İstanbul‘da tüm semtlerde hizmet verdiğimiz gibi aynı zamanda Beylikdüzü’nde de 7/24 profesyonel ev temizliği,ofis temizliği,inşaat sonu daire temizliği uygulamalrı yapmaktayız.Ayrıntılar için lütfen web adresimizi ziyaret ediniz.www.pestvettemizliksirketi.com

Obezite ve İnsülin Direnci

Obezite besinlerle aldığımız enerji miktarının tüketilen enerji miktarını aştığı durumda vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık problemdir. Obezitenin tüm dünyada görülme sıklığı giderek artmaktadır.

Obezite değerlendirilmesinde en sık kullanılan ölçüm vücut kitle indeksidir (VKI). VKI kilonun (kg cinsinden) boyun metrekaresine (metre cinsinden) bölünmesi ile ortaya çıkan bir değerdir. Örneğin; 168 cm boyunda 60 kilo olan bir bireyin VKI değeri 60 / 1.68m2 yani 21.2’dir. Buna göre; VKI 18.5 ve altında olanlar zayıf

18.5 – 25 arası onlalar normal kilolu 25 – 30 arası olanlar fa/la kilolu 30 – 35 arası olanlar obez

35 ve üzeri olanlar ileri derece obez olarak sınıflandırılmaktadır.

Obezite birçok sağlık problemini de birlikte getirir. Obezite ile birlikte görülen sağlık problemleri;

Kalp damar hastalıkları İnsülin direnci ve diyabet Uyku apne hastalığı Eklemlerde kireçlenme Kanser sıklığında artış Adet düzensizlikleri Hipertansiyon ve hipcrlipidemi Karaciğerde yağlanma Psikolojik rahatsızlıklar Safra kesesi hastalıkları

Obezite ve İnsülin Direnci

İnsülin pankreas bezinden salgılanan ve kan şekerini düşüren bir hormondur. İnsülinin vücutta yeterli etkisini gösterememesine insülin direnci denilmektedir. İnsülin etkisizliği sonucu hücreler şekeri yeterince kullanılamaz ve kandaki şeker düzeyi yükselir. Bu da pankreas bezinden daha fazla insülin salgılanmasına sebep olur. insülin, kilo yapıcı ve yağlanmayı arttıran bir hormondur. Dolayısıyla insülin direnci olan kişilerde özellikle karın çevresinde yağlanma artmakta ve kişi kilo aldığı gibi kiloyu vermesi de zorlaşmaktadır. İnsülin direnci özellikle obez kişilerde görülmekle birlikte genetik yatkınlığı olan zayıf bireylerde de saptanabilir. İnsülin direncinin tedavi edilmediği durumlarda tip 2 diyabet yıllar içinde açığa çıkmaktadır.

İnsülin Direnci Nasıl Ölçülür?

Açlık kan şekeri ve açlık insülin düzeyine bakılarak insülin direnci özel bir hesaplama ile ölçülür. Tedavi

Obezitenin tedavisi doğru beslenme ve egzersizdir. Metabolizmanın hızlanmasını sağlayan en önemli beslenme biçimi az ve sık beslenmedir. Çünkü her yemek yediğimizde vücut yediklerimizi yakmak için metabolizmayı çalıştırın Doğru beslenme ve egzersiz ile kilo veremeyen bireylerde altta yatan tiroid anormalliği (hipotiroidi) ve insülin direncinin mutlak değerlendirilmesi gerekir. İnsülin direnci olan bireylerde diyet ve egzersize ek olarak insülin direncini azaltan ilaçlar kullanılabilir. Hipotiroidi durumunda dışarıdan alınan tiroid hormon tedavisi ile kişinin kilo vermesi kolaylaşır.

Obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar ancak kişinin doğru beslendiği ve egzersiz yaptığı sürede faydalıdır. Obezite cerrahisi çok özel seçilmiş bireylerde uygun incelemeler yapıldıktan sonra tercih edilmelidir.